Leververvetting verhoogt het risico op diabetes

Niet-alcoholische leververvetting is een aandoening waarbij de leverfunctie langzaam wordt aangetast. Het bestaan van de aandoening gaat gepaard met een verhoogde kans op het ontstaan van diabetes type 2. Hoe erger de leververvetting, hoe groter de kans op diabetes wordt, zo blijkt uit een grootschalige studie.

Niet-alcoholische leververvetting is een leveraandoening waarbij vet zich ophoopt in de levercellen. Dit verstoort op termijn de leverfunctie en kan leiden tot leverontsteking en levercirrose. Het is een ziektebeeld dat veel voorkomt in westerse landen, omdat het meestal een gevolg is van een ongezond voedingspatroon, rijk aan suiker en vet, en een inactieve leefstijl. In de beginfase is het proces nog omkeerbaar. Zodra voeding en leefstijl wordt aangepast, kan de vetstapeling in de lever verdwijnen. Niet-alcoholische leververvetting geeft meestal weinig klachten, waardoor de aandoening vaak pas laat of bij toeval wordt ontdekt. Naar schatting heeft ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking enige vorm van leververvetting. Uit onderzoek blijkt dat leververvetting niet alleen leverproblemen kan geven, maar dat er ook een relatie bestaat met het ontstaan van diabetes type 2.

Relatie met diabetes type 2

Om het verband tussen niet-alcoholische leververvetting en diabetes type 2 beter te bekijken, hebben wetenschappers de resultaten van 33 studies met 501.022 deelnemers nader geanalyseerd. Van de deelnemers had ongeveer 31 procent niet-alcoholische leververvetting en over een periode van gemiddeld vijf jaar ontwikkelden bijna 28.000 mensen van het totaal aantal deelnemers diabetes type 2. Mensen die niet-alcoholische leververvetting hadden, hadden een groter risico op diabetes dan mensen zonder leververvetting. Het bestaan van leververvetting gaf een 2,2 keer hoger risico op het bestaan van diabetes. Hoe ernstiger de leververvetting, hoe hoger het risico op diabetes werd.

Door te letten op het bestaan van leververvetting en tijdig voeding en leefstijl te veranderen, kan mogelijk het ontstaan van diabetes type 2 voorkomen worden. Een gezond en gevarieerd voedingspatroon en voldoende matig intensieve beweging zijn twee eerste stappen om het proces van leververvetting om te keren en kan bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling van diabetes type 2.

Bron: Gut 2021;70:962-969