Maak uzelf blij: ga mediteren!

Uit nieuwe gegevens lijkt naar voren te komen dat boeddhistische meditatie tot langdurige veranderingen in bepaalde hersendelen kan leiden. De onderzoekers vergeleken de hersenactiviteit van acht boeddhistische monniken met die van tien gezonde studenten. De gemiddelde leeftijd van de monniken was 49 jaar en allemaal hadden ze in de loop van vijftien tot veertig jaar 10.000-50.000 uur gemediteerd. De gemiddelde leeftijd van de studenten was 21. Geen van hen had enige ervaring met meditatie en ieder had een week meditatietraining gekregen voordat het onderzoek begon.
Met behulp van elektro-encefalografie (EEG) werd de hersenactiviteit gemeten voor, tijdens en na elke meditatiesessie. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van invoelende meditatie, een vorm waarbij de persoon zich niet specifiek op iets hoeft te concentreren, maar waarbij geprobeerd wordt liefdevolle en invoelende gevoelens op te wekken zonder specifiek de aandacht ergens op te richten.
Uit de EEG’s bleek dat in de hersenen van de monniken significant meer activiteit van gammagolven was, wat gepaard gaat met leren en geluk, dan de studenten die voor het eerst mediteerden1. Die hogere activiteit hadden ze zelfs ook al voor het begin van de meditatie, maar het verschil werd aanzienlijk tijdens de meditatie. Bij sommigen was de activiteit van gammagolven hoger dan ooit gemeten. Dat zou kunnen betekenen dat door meditatie langdurige veranderingen in de hersenactiviteit kunnen optreden.
Hoewel ook het grote leeftijdsverschil tussen de twee onderzoeksgroepen verantwoordelijk zou kunnen zijn voor een deel van de verschillen, ontdekten de onderzoekers dat het aantal uren dat iemand gemediteerd had een veel betere voorspellende factor was voor de activiteit van gammagolven dan de leeftijd.
1Proc Natl Acad Sci USA, 2004; 101: 16369-16373