Magere mensen grotere kans op overlijden na hartinfarct

Onderzoekers hebben ontdekt dat dunne mensen, met een lage BMI (body mass index), meer kans hebben te overlijden na een hartinfarct.
Mensen met ondergewicht hebben tot 26 procent meer kans te overlijden als ze een hartinfarct hebben gehad dan mensen met een ‘normaal’ gewicht, dus mensen die niet te zwaar of obees zijn.
De onderzoekers van de Yale Universiteit keken naar de overlevingspercentages van meer dan 57.000 ouderen die ziekenhuiszorg kregen vanwege een hartaanval. Patiënten met ondergewicht hadden 13 procent meer kans om binnen 30 dagen na het infarct te overlijden en het risico verdubbelde in de 17 jaar daarna. Patiënten met overgewicht en obesitas werden uitgesloten van het onderzoek.
De onderzoekers concluderen dat ondergewicht een risicofactor is na een hartinfarct.
Bron: PLOS Medicine, 2016; 13: e1001998