Magnetische impulsen om het roken af te leren?

Een experimentele procedure die gebruikmaakt van herhaalde magnetische impulsen, kan rokers misschien van hun slechte gewoonte afhelpen. Bij het experiment waren veertien rokers betrokken die graag wilden stoppen en die elk gedurende vier dagen twee series repeterende stimulatie van hoge frequentie, TMS, kregen (transcraniale magnetische stimulatie) en twee series van schijnstimulatie. De proefpersonen rookten in de zes uur na TMS minder sigaretten dan in de zes uur na schijnstimulatie. Slechts een lichte hoofdpijn als gevolg van TMS werd als bijwerking gemeld.
 

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: TMS wordt wel eens gebruikt om depressie te behandelen, maar ze is nieuw als methode om met roken te stoppen. TMS zou inwerken op hersengebieden die samenhangen met het ‘beloningssysteem’. Dit betekent dat TMS niet die mogelijke bijwerkingen heeft van medicijnen die zich op gebieden richten die niets met het verlangen om te roken te maken hebben. Dit eerste onderzoek zal door een groter onderzoek worden gevolgd, dat meer gegevens over TMS voor nicotineverslaafden moet opleveren.