Mammografie: een op tien gevallen overgediagnostiseerd

Voor vrouwen die mammografie ondergaan, doet zich een nieuw probleem voor. Ze kunnen niet alleen te maken krijgen met een zogenaaamd ‘vals positieve’ uitslag met alle gevolgen van dien zoals bezorgdheid en angst, maar ze kunnen ook slachtoffer worden van ‘overdiagnostisering’.
Hiermee bedoelen we de tumoren die bij mammografie worden ontdekt, maar die niet kwaadaardig zijn. Met andere woorden: het onderzoek spoort een goedaardig gezwelletje op en veroorzaakt op die manier dezelfde bezorgdheid en angst als bij de vals positieve bevindingen.
Recent onderzoek wijst uit dat het probleem vrij vaak voorkomt: bij een op de tien vrouwen die mammografie ondergaan. Bij het onderzoek waren 42.283 vrouwen betrokken van tussen de 45 en 69 jaar; het onderzoek strekte zich uit over vijftien jaar.
Volgens de onderzoekers verdient het de voorkeur de groei van de tumor nauwkeurig te volgen, en kan men de vrouwen beter niet meteen doorsturen voor een chirurgische behandeling.
De epidemiologen Henrik Moller en Elizabeth Davis zien deze bevindingen als het onontkoombare gevolg van periodiek onderzoek: van de drie vrouwen zal er een wel bij varen, en zullen er twee te maken krijgen met overdiagnostisering en onnodige behandeling. Het staat iedere vrouw vrij de afweging te maken welk risico ze wil lopen1.
1BMJ online, doi 10 11 36/bmj. 38764.572589.7C