Massage tegen lagerugpijn

Heel veel mensen hebben een ‘zeurende’ lagerugpijn die maar niet over wil gaan. De oplossing zit echter niet in een pijnstiller of ontstekingsremmers. Massage echter is dermate effectief, dat een derde van de patiënten zegt dat de pijn na tien weken behandeling geheel verdwijnt of zeer sterk afneemt. Wetenschappers gaan ervan uit dat ontspanningsmassage of een ‘structurele massage’ (een therapeutische massage met als doel het hele lichaam weer in balans te brengen) even effectief is als andere niet-farmacologische therapieën, zoals acupunctuur, lichaamsbeweging en yoga.

In een onderzoek in Seattle met vierhonderd proefpersonen met chronische lagerugpijn, die ze al minimaal drie maanden hadden, bleek dat beide massagevormen uitermate effectief waren in vergelijking tot de gebruikelijke behandeling. De deelnemers kregen tien weken lang wekelijks een massage. Aan het eind zei een derde van hen dat de pijn veel minder was of zelfs geheel verdwenen. Daardoor konden ze beter functioneren en een actiever leven leiden, en konden ze weer dagelijks naar hun werk.

Bron: Ann Intern Med, 2011; 155: 1-9