Masseer kinderen met acute diarree

Het bewijs is nog zwak maar nieuw onderzoek concludeert dat massage goed werkt bij kinderen met acute diarree, een behandelwijze die Chinese traditionele artsen al vaker kiezen.

Bij kinderen tot vijf jaar komt acute diarree vaak voor. Acute diarree gaat vaak samen met buikkrampen en braken en wordt vaak veroorzaakt door een darminfectie. Het kan een paar dagen aanhouden waardoor uitdroging op de loer ligt. Veel drinken en het innemen van ORS bij kans op uitdroging is in Nederland de gebruikelijke behandelmethode. In China pakken sommigen artsen het aan door middel van massages.

Tot op heden is er nog weinig studie gedaan naar de resultaten van deze behandelmethode. Onderzoekers van de universiteit in Beijing hebben geprobeerd deze lacune te vullen. Zij voerden een meta-analyse uit om de klinische effecten en mogelijke risico’s vast te stellen. Voor deze analyse analyseerden zij de gegevens uit 26 studies van 2.644 kinderen met acute diarree. In de studie werd gebruikgemaakt van drie groepen: alleen massagetherapie, massagetherapie gecombineerd met andere niet-farmacologische middelen en alleen medicatie. En wat bleek? Op drie vlakken werkte de massage beter dan medicatie: de massages bleken klinisch effectiever, er genazen meer kinderen en bovendien werden zij sneller beter.

Ondanks de kanttekening van de onderzoekers dat meer onderzoek nodig is, concludeerden de onderzoekers dat de massage een goede behandeling is tegen acute diarree. Vanwege mogelijk negatieve invloeden door externe factoren in de eerdere studies raadde het onderzoeksteam verder aan nog meer gecontroleerde studies uit te voeren.

Bron: BMC Complementary and Alternative Medicine; 2018; 18 (257)