Medicatie afbouwen bij astma werkt

Bij een nieuw onderzoek bleef de helft van 259 astmapatiënten het inhalatiecorticosteroïd beclometason gebruiken in de standaarddosering van ongeveer 800 microgram per dag, terwijl bij de rest de dosering met meer dan 50 procent werd verlaagd. In de laatste groep ontstonden niet meer of ernstigere astma-aanvallen dan in de groep met de hogere dosering1.
1 BMJ, 2003; 326: 1115-8