Medicijnen tegen astma: brochodilators verdubbelen de sterftekans in de eerste twaalf maanden

Astmamedicijnen hebben een roerige geschiedenis achter de rug, die teruggaat tot begin jaren zestig toen de niet-selectieve beta-agonist Isopraline van de markt werd gehaald. Sindsdien bleef men zich zorgen maken over de werking van andere kortwerkende beta-agonisten en de veiligheid van de medicijnen is nooit met zekerheid vastgesteld. Een nieuw onderzoek van het St-George’s Hospital in Londen oppert dat de geïnhaleerde kortwerkende beta-agonisten binnen de eerste twaalf maanden van gebruik het meest waarschijnlijk tot de dood kunnen leiden en dat het risico daarna afneemt. In die cruciale periode kan het overlijdensrisico verdubbelen. Het meest kwetsbaar daarin lijkt de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar, hoewel de onderzoekers zeggen dat er ook andere factoren in het spel kunnen zijn.5
5 British Medical Journal, 2005; 330: 117-20.