Medicijntekort door een te lage prijs

Het tekort aan medicijnen groeit. Vorig jaar waren ruim 700 medicijnen enige tijd niet leverbaar. Nederland is een exportland van medicijnen geworden, waardoor ons land bij schaarste geen voorrang meer krijgt.

Dit blijkt uit een artikel van Trouw. De tekorten kunnen een verschillende oorzaak hebben. Eén daarvan is een prijsdaling die de afgelopen jaren is ingezet door de overheid. ‘Zonder die daling zou de zorgpremie 50 euro per jaar hoger zijn’, stelt Zorgverzekeraars Nederland in het dagblad.

Producenten zouden zelfs bewust een rem zetten op de hoeveelheid pillen voor de Nederlandse markt. Volgens apothekersorganisatie KNMP gaat het om zestig soorten geneesmiddelen. Doordat de winstmarge is verkleind, worden namelijk kleinere voorraden aangehouden.

Problemen bij leveranciers zijn meestal wel acuut, onderbouwt Werkgroep Geneesmiddelentekorten in een rapport. Denk hierbij aan natuurramppen of problemen met apparatuur. Daarnaast worden medicijnen wel eens van de markt gehaald door een fusie of omdat deze niet genoeg opbrengen.

Veel medicijnen worden geproduceerd in India en China. Door strenge Europese inspectie of problemen met de eigen overheid liggen fabrieken echter wel eens stil. Daarnaast zijn medicijnen niet leverbaar door een grondstoffentekort, waarbij een vervangende leverancier niet snel te vinden is.

De problemen zijn bekend bij verzekeraars, apothekers en fabrikanten, maar ze steggelen over de oplossing. Ze kunnen het niet eens worden, maar volgens Patiëntenvereniging Nederland zijn er bij tekorten wel alternatieve medicijnen.

Bron: Trouw