Medische corruptie: achter het geld aan

Hebt u zich wel eens verbaasd afgevraagd waarom we geen betere service ontvangen van onze gezondheidsdiensten terwijl er toch ieder jaar miljarden naartoe worden gesluisd?
Misschien is de paradox wel dat we zo weinig service krijgen omdat er zoveel euro’s en dollars naartoe gaan. Een recent onderzoek wijst namelijk uit dat de gezondheidszorg een van ‘s werelds corruptste industrieën is, vooral doordat er zoveel geld in omgaat. Omkopen van managers en medische beroepsbeoefenaars, manipuleren van onderzoekgegevens, ‘verdwijnen’ van medicijnen en hulpmiddelen, corruptie in het stadium van inkoop en te hoge verzekeringspremies zijn aan de orde van de dag. Het onderzoek, Global Corruption Report 2006, schat dat de wereld meer dan 3 triljoen dollar uitgeeft aan gezondheidsdiensten. Dat schept enorme kansen voor corruptie die moeilijk is te traceren.
Het is vrijwel onmogelijk corrupte praktijken op te sporen. Daarbij wordt er in de geneeskunde ook dwaas gehandeld, waardoor aanzienlijke bedragen verloren gaan door inefficiëntie en te goeder trouw gemaakte fouten4.
4www.globalcorruptionreport.org