Meeste artsen hebben geen vertrouwen in farmaceutisch onderzoek

Uit een enquête blijkt dat zelfs artsen de farmaceuten niet geloven. Ongeveer 80 procent zegt dat geneeskundig onderzoek wordt verdraaid en niet te vertrouwen is.

Wat minder verbazingwekkend is: ook gewone mensen staan wantrouwend tegenover geneeskundig onderzoek, en vertrouwen liever op het advies van familie en vrienden. De meeste mensen zouden graag eenvoudige bijsluiters zien, die in duidelijke taal de risico’s van een medicijn uitleggen, in plaats van ze op te sommen in ‘ontoegankelijke’ en ‘onleesbare’ kleine lettertjes.

Knoeien met gegevens

In totaal zei 82 procent van de 1000 ondervraagde artsen dat ze de resultaten van trials die betaald zijn door de fabrikant van het onderzochte medicijn, niet vertrouwden, en dat ze bang waren dat er met de gegevens was geknoeid om een positieve uitkomst te krijgen. Ongeveer 77 procent van de 2000 burgers die werden ondervraagd, had dezelfde zorgen.

De Britse Academie voor Medische Wetenschappen, die de enquête organiseerde, roept op tot meer transparantie, inclusief duidelijkere etikettering en bijsluiters. Maar zolang de farmaceutische industrie de enige grote geldschieter is van medicijnenonderzoek, blijven de gevaren van subjectieve en gemanipuleerde onderzoeksresultaten bestaan.

John Toke, die de enquête leidde, schrok van de uitkomsten. ‘Informatie uit onderzoek zal in de toekomst toegankelijker en begrijpelijker moeten worden, en ook geloofwaardig en betrouwbaar,’ zegt hij.

Bron: Daily Telegraph, 20 juni 2017