Mensen die dagdromen hebben efficiënte hersenen

Goed nieuws voor dagdromers: hersenonderzoek suggereert dat afdwalende gedachten niet wijzen op een gebrek aan concentratievermogen is, maar juist een teken zijn van een efficiënt werkend brein. Dagdromen kan een teken zijn dat je slim en creatief bent.

Associate professor Eric Schumacher en zijn team van het Georgia Institute of Technology onderzochten de hersenpatronen van meer dan 100 mensen terwijl ze in een MRI-scanner lagen. De proefpersonen moesten zich vijf minuten lang concentreren op één punt. Zo konden de onderzoekers zien welke hersengebieden samenwerken.

Efficiënte hersenen kunnen afdwalen

Traditioneel worden afdwalende gedachten als iets slechts gezien, omdat ‘de aandacht erbij houden’ belangrijker wordt geacht. Maar ‘mensen met efficiënte hersenen hebben mogelijk zoveel hersencapaciteit dat hun gedachten vanzelf gaan afdwalen,’ aldus Schumacher. Het onderzoek wees uit dat de proefpersonen die het meest dagdroomden, beter scoorden op intellectuele en creatieve vaardigheden en efficiëntere hersenen hadden. ‘Hogere efficiency betekent dat je meer capaciteit hebt om te denken, en de hersenen kunnen afdwalen terwijl ze tegelijkertijd andere taken doen.’

Zo herken je efficiënte hersenen

Dwalen je gedachten regelmatig af tijdens een conversatie, maar zonder dat je de draad ervan kwijtraakt? Dan bezit je een vaardigheid die wijst op een efficiënt brein. Je ziet dit bijvoorbeeld bij kinderen die te slim zijn voor de klas waarin ze zitten. ‘Waar het hun vriendjes vijf minuten kost om iets nieuws te leren, doen zij dat binnen een minuut,’ legt Schumacher uit, ‘Daarna haken ze af en gaan ze dagdromen.’

Vervolgonderzoek nodig

De wetenschappers willen graag verder onderzoeken wanneer afdwalende gedachten schadelijk zijn of juist behulpzaam. Dit hangt samen met individuele verschillen, zoals bijvoorbeeld iemand’s motivatie of intentie om geconcentreerd te blijven op één taak.

Bron: Neuropsychologia