Mensen met een ‘rustig’ brein leven langer

Iedereen wil uiteraard mentaal scherp blijven tijdens het ouder worden. Aangenomen wordt dat een actief brein hierbij helpt. Nieuw onderzoek suggereert dat minder misschien juist meer is als het gaat om uw hersenactiviteit.
In een onderzoek gepubliceerd in het medische tijdschrift Nature rapporteren onderzoekers van de Harvard Medical School dat een brein met minder neurale activiteit kan leiden tot een langere levensduur.

REST

De onderzoekers analyseerden hersenweefsel van mensen die stierven op een leeftijd tussen 60 en meer dan 100 jaar. De onderzoekers constateerden dat bij de langstlevende mensen de neurale activiteit lager was. Verder bleek dat het eiwit, REST kan worden geassocieerd met neurale activiteit en sterfte. REST is een zogeheten transcriptiefactor, een eiwit dat bepaalde genen, en daarmee de neurale activiteit, kan aan- of uitzetten.

Experimenten

Het onderzoeksteam voerde vervolgens experimenten op wormen en zoogdieren waarbij zij dit eiwit stimuleerden of juist terugdrongen. Stimulatie van REST leidde tot lagere neurale activiteit en een langere levensduur, terwijl het onderdrukken ervan juist resulteerde in het tegenovergestelde.

Impact

Dit is de eerste studie om aan te tonen dat hersenactiviteit de veroudering en levensduur van wormen beïnvloedt. De bevolking veroudert. Identificatie van neurobiologische processen kunnen volgens de onderzoekers van cruciaal belang zijn voor het ontwikkelen van interventies, zodat iedereen zo gezond mogelijk ouder kan worden. De bevindingen uit deze studie kunnen daarin een belangrijke stap betekenen.

Nature. 2019 Oct;574(7778):359-364