Met hooikoorts achter het stuur? Pas op!

Het hooikoortsseizoen is geopend. Er zitten meer pollen in de lucht wat bij mensen met hooikoorts resulteert in onder andere geïrriteerde slijmvliezen. Er wordt meestal niet bij stil gestaan, maar hooikoortsklachten kunnen een risico vormen in het dagelijks leven.

Hooikoorts beïnvloedt de cognitieve functies waardoor informatie minder goed wordt verwerkt. Achter het stuur kruipen met hooikoortsklachten is hier een voorbeeld van. Het staat zelfs gelijk aan rijden onder invloed van twee tot drie glazen alcohol.1

Slingerend de weg op

Ongeveer 30 procent van de volwassenen heeft last van hooikoorts. Er is dan ook veel onderzoek gedaan naar het effect van deze allergie. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (UMC) onderzocht hoe het zit met hooikoorts en de rijvaardigheid. Hiervoor gingen mensen met hooikoortsklachten in een testauto met rijinstructeur de weg op.

Aan de hand van camerabeelden werd bekeken hoeveel er door de proefpersonen werd geslingerd wanneer hooikoortsklachten werden opgewekt. De rijvaardigheid bleek gelijk te staan aan het rijden met een alcoholpromillage van 0,5. Dit zijn twee tot drie glazen alcohol. Hoewel de rijinstructeur niet hoefde in te grijpen tijdens de ritten, merkte hij wel dat proefpersonen trager beslissingen namen en minder goed begonnen te kijken.

Hooikoorts behandelen

Het onderzoek van Maastricht UMC adviseert hooikoortspatiënten hun klachten te behandelen voordat zij de auto instappen. Toch moet hier ook mee worden opgepast. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wijst uit dat de bijwerkingen van de medicijnen voor hooikoorts ook veel invloed kunnen hebben op het rijgedrag. In sommige gevallen zorgden de bijwerkingen ervoor dat de proefpersoon reed alsof hij vier tot acht glazenalcohol op had.

Het beperken van hooikoortsklachten in de auto kan ook op een natuurlijke manier. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk pollen mee de auto inneemt. Hang daarom bijvoorbeeld geen was buiten op, voor zo min mogelijk pollen aan kleding. Draag een zonnebril, die verkleint de kans dat pollen in contact komen met de ogen.

Een belangrijke maatregel in de auto is het uitzetten van de airco en de interne recirculatie aan te zetten. Hierdoor komen geen pollen van buiten de auto in. Houd dus ook vooral de ramen dicht. Als natuurlijk middel tegen hooikoortsklachten wordt het kruid Groot hoefblad regelmatig aangeprezen.

Bron: Allergy. 2014 Jul;69(7):906-12. en Rijschool Pro