Middagdutje verlaagt de bloeddruk

Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het verhoogt de kans op een hartaanval of beroerte. Uit recent onderzoek blijkt dat we onze bloeddruk kunnen verlagen door simpelweg een middagdutje te doen. Iets wat volgens cardioloog dr. Manolis Kallistratos even effectief is als andere leefstijlaanpassingen.

Lagere bloeddruk

De bloeddruk wordt weergegeven door de bovendruk (ook wel systolische druk) en onderdruk (diastolische druk). De bovendruk geeft de kracht weer die het bloed op de aderen uitoefent tijdens de hartslag. De onderdruk is de kracht tussen twee hartslagen in, wanneer de linkerhartkamer zich weer vult met bloed.

’s Middags een dutje doen, verlaagt de bloeddruk met een gemiddelde van 3 mmHg per uur. Om te vergelijken: een lage dosis van een bloeddrukverlagend medicijn kan een bloeddruk gemiddeld met 5 tot 7 mmHg verlagen. Volgens de onderzoekers kan een middagdutje de bloeddruk gemiddeld verlagen met 5mmHg.

Aan het onderzoek deden 212 mensen mee. Samen hadden zij een gemiddelde leeftijd van 62 jaar en een bovendruk van gemiddeld 130 mmHg. Een kwart van de mensen rookte en/of hadden diabetes type 2. De deelnemers werden een dag lang gemonitord op hun bloeddruk. Variabelen als alcoholconsumptie, koffie- en zoutinname, lichamelijke beweging, leeftijd, geslacht en medicatie werden meegenomen in het onderzoek. Degenen die een middagdutje deden, hadden gemiddeld een 5 mmHg lagere bloeddruk dan de groep die niet tussen de middag sliep. De groep die een middagdutje deed had een gemiddelde bloeddruk van 128,7/76,2. De andere groep een gemiddelde van 134,5/79,5.

Belangrijke resultaten

Volgens Kallistratos zijn de onderzoeksresultaten belangrijk, omdat een drukafname van 2 mmHg het risico op bijvoorbeeld een hartaanval al met tien procent kan verlagen. ‘We willen natuurlijk niet dat mensen ‘s middags urenlang gaan slapen, maar ze moeten zich gezien de potentiële gezondheidsvoordelen ook niet schuldig voelen wanneer ze een kort dutje doen’, vertelde Kallistratos aan de American College of Cardiology.

Bron: webmd.com