Minder is meer bij behandeling borstkanker

Als het om borstkanker gaat, is minder misschien wel meer. Bij vrouwen die voor 
een borstsparende operatie kiezen, zijn de resultaten even goed – zij leven misschien zelfs wel langer – als bij vrouwen die voor een totale borstamputatie kiezen.
De borstsparende operatie (BST) lijkt de beste optie voor vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium (T1-2N0-1M0): wanneer de tumoren nog niet zijn uitgezaaid en nog niet met chemotherapie zijn behandeld.
Het bleek dat de overleving onder oudere vrouwen beter was bij BST, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Twente en het Erasmus MC Kankerinstituut.
Gepresenteerd op het Europese Kankercongres, 29 januari 2017, Amsterdam