Mindfulness-meditatie na een hartaanval loont

Voor sommige hartpatiënten kan het een flinke uitdaging zijn: je leven oppakken na een hartaanval. Het is vooral de angst voor een nieuwe aanval wat hen parten speelt. Een routine opbouwen met mindfulness-meditatie lijkt een uitweg te bieden. Nieuw onderzoek toont aan dat dit zorgt voor angstvermindering en daarmee het leven een positieve boost geeft.

Dagelijks een kwartier met een rechte rug en gesloten ogen op een stoel zitten met volledige concentratie op ademhaling en het nu, zorgde na twaalf weken voor een verbetering in bewegingsangst, op emotioneel vlak en in kwaliteit van leven voor een mindfulness-meditatiegroep met een hartkwaal. De 56 deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 55 jaar en allemaal een hartaanval achter hun naam. Zij werden twaalf weken gevolgd door een onderzoeksteam van de Hacettepe Universiteit uit Turkije.

De groep werd willekeurig onderverdeeld in twee groepen. De controlegroep onderging bij aanvang een individuele instructie van vijftien minuten over het hart, de kransslagaders en hartziekten. De deelnemers uit de mindfulness-meditatiegroep kregen individueel voorlichting van vijftien minuten over de meditatietechniek. De deelnemers uit de meditatiegroep ontvingen vervolgens dagelijks een herinnering voor de mindfulness-meditatie en voerden deze op willekeurige tijdstippen uit.

Bij aanvang van het onderzoek was er geen verschil tussen de groepen in vermoeidheid, kinesiofobie – bewegingsangst – en kwaliteit van leven. Die verschillen werden na een paar weken wel zichtbaar. De mindfulness-meditatiedeelnemers vertoonden na vier weken minder angst voor bewegen dan de controlegroep. Na acht weken tekende een betere kwaliteit van leven zich af en na twaalf weken was er een sterkere verbetering op emotioneel gebied. Op één terrein was er geen verschil zichtbaar: de vermoeidheid. Volgens de onderzoekers kan dit te wijten zijn aan de mate van vermoeidheid bij aanvang. Bij geen van de deelnemers speelde vermoeidheid een grote rol.

Bron: European Society of Cardiology, 2021