‘Misokinesia’ treft 1 op de 3 mensen

Als iemand in je buurt friemelt, met een been wipt, steeds over zijn kin wrijft et cetera kan dat vervelend zijn. Afleidend en voor sommigen zelfs ondraaglijk. Maar waarom?

Dit vreemde fenomeen wordt misokinesie genoemd – wat ‘haat tegen bewegingen’ betekent – en is tot nu toe niet eerder bestudeerd. Onderzoekers van Universiteit van Brits Columbia (UBC) in Canada voerden daarom naar eigen zeggen de ‘eerste diepgaande wetenschappelijke verkenning’ naar misokinesie uit. Meer dan 4.100 deelnemers namen deel aan een reeks experimenten.

De onderzoekers ontdekten dat ongeveer een derde een zekere mate van misokinesiegevoeligheid ervoer voor het repetitieve, friemelgedrag van anderen in hun dagelijks leven. Sommige mensen kennen slechts een lage gevoeligheid voor gefrunnik van anderen, terwijl anderen zich sterk beïnvloed voelen wat leidt tot verminderd plezier in sociale situaties en werk- en leeromgevingen.

Maar waarom vinden we friemelen zo vervelend? In de studie voerden de onderzoekers tests uit om te zien of misokinesie zou kunnen ontstaan bij mensen met verhoogde visuele prikkelgevoeligheden, wat neerkomt op een onvermogen om afleidende gebeurtenissen in hun visuele periferie te blokkeren. De uitkomsten van deze tests waren echter niet overtuigend.

Een mogelijkheid die ze nu willen onderzoeken is of ‘spiegelneuronen’ in het spel zijn. Deze neuronen activeren wanneer we bewegen, maar ze activeren ook wanneer we anderen zien bewegen. Als je bijvoorbeeld ziet dat iemand gewond raakt, knipper je met je ogen, omdat de pijn van de ander in je eigen hersenen wordt weerspiegeld. Of dat echt aan de hand is met misokinesie, kan alleen verder onderzoek naar het fenomeen met zekerheid uitwijzen.

Eén ding is echter zeker. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt duidelijk dat dit ongewone fenomeen veel gebruikelijker is dan je wellicht zou denken.

Bron: Sci Rep. 2021; 11:17204.