Mobiele telefoons veroorzaken een dodelijk type hersentumoren

Mobiele telefoons kunnen de meest dodelijke hersentumoren, glioblastoma multiforme genaamd, veroorzaken, zo is gebleken uit een grootscheeps Amerikaans onderzoek.

Het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP), een onderzoeksproject van 25 miljoen dollar, stelde laboratoriummuizen en -ratten gedurende twee jaar bloot aan een hoge dosis straling van mobiele telefoons. De dieren werden afwisselend 10 minuten wel en 10 minuten niet blootgesteld aan de straling gedurende achttien uur per etmaal.

In een rapport met de voorlopige bevindingen stelden de NTP-onderzoekers dat een aantal mannelijke ratten hersentumoren ontwikkelden, en dat het DNA in hun hersenen beschadigd was – iets wat volgens sceptici biologisch onmogelijk is.

Vooruitlopend op de definitieve resultaten pleiten sommige wetenschappers ervoor om nu al de straling van mobiele telefoons bij mensen te classificeren als carcinogeen (kankerverwekkend). Anthony B Miller, hoogleraar aan de Dalla Lana School of Public Health van de Universiteit van Toronto, zei tijdens een recente lezing: ‘Het bewijs dat mobiel bellen kankerverwekkend is, neemt toe en kan niet langer worden genegeerd.’

Miller maakte deel uit van de werkgroep van de World Health Organisation (WHO) die in 2011 de straling van mobiele telefoons classificeerde als een carcinogeen uit groep 2B, wat betekent dat het mogelijk schadelijk is voor de mens. Nu zegt Miller dat, op basis van recente bevindingen van het NTP en anderen, deze classificatie strenger zou moeten zijn om de daadwerkelijke schade door de straling weer te geven.

De reacties op de voorlopige resultaten van de NTP-studie, die opgezet was door de US Food and Drug Administration (FDA), waren gemengd. De American Cancer Society paste haar aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons aan en adviseerde om de tijd dat de telefoon tegen het hoofd wordt gehouden te beperken, maar anderen – waaronder groepen die werden gefinancierd door de mobiele-telefoonindustrie – waren sceptisch. Ze wezen erop dat het aantal hersentumoren niet is toegenomen sinds we mobiele telefoons zijn gaan gebruiken, maar dat geldt alleen voor hersentumoren in het algemeen. Het aantal glioblastoma is wel degelijk gestegen.

Bron: NTP preliminary report, 2017; doi: 10.1101/055699; MicroWave News, www.rfsafe.com