Mobiele telefoons zijn van invloed op het geheugen van schoolkinderen

Tieners gebruiken constant hun smartphone en andere mobiele apparaten, maar de straling hiervan beïnvloedt hun geheugen en schoolprestaties, zo blijkt uit een recent grootscheeps onderzoek.

Geheugenproblemen treden bij adolescenten al op nadat ze een jaar lang een mobiele telefoon gebruikten, aldus onderzoekers van het Zwitserse Instituut voor Tropische en Volksgezondheid.

Elektromagnetische velden (EMV) van de telefoons zijn van invloed op het non-verbaal geheugen en het figuraal geheugen, dat zich iets meer aan de rechterkant van de hersenen bevindt.

Rechtshandigen

Bij rechtshandige jongeren die regelmatig gebruik maken van hun telefoon is de invloed het grootst, terwijl jongeren die de apparaten alleen gebruiken voor sms’en en sociale media slechts een ‘marginale’ verslechtering van hun geheugen laten zien.

De onderzoekers bestudeerden een groep van 700 adolescenten tussen de 12 en 17 jaar en registreerden hun geheugenprestaties en hun telefoongebruik op basis van gegevens die door de providers werden verstrekt.

Het onderzoek suggereert ‘dat de absorptie van RF-EMV (radiofrequente elektromagnetische velden) door de hersenen verantwoordelijk is voor de waargenomen associaties met het figuraal geheugen,’ zei Martin Roosil, de hoofdonderzoeker van de HERMES (Health Effects Related to Mobile Phone Use in Adolescents) studie.

EMV’s en geheugenproblemen

De studie bevestigt de bevindingen van een omvangrijkere studie in 2015, waaraan ongeveer 1.400 adolescenten deelnamen, die eveneens een verband tussen EMV’s en geheugenproblemen aantoonde.

Hoewel we vandaag de dag aan veel hogere niveaus van elektromagnetische velden in onze omgeving blootgesteld worden, zoals zendmasten voor telefoons en wifi, is het de straling van smartphones die de meest directe invloed hebben, vooral op de ontwikkeling van de hersenen, stellen de onderzoekers.

Bron: Environ Health Perspect, 2018; 126: 077007