Mobieltjes verboden op scholen wegens vrees voor gezondheidsrisico

Wellicht hebben mobiele telefoons en draadloze netwerken een ernstiger impact op de gezondheid van onze kinderen dan ons wordt verteld. Uit een overheidsrapport uit Frankrijk valt namelijk op te maken dat ze beide schadelijk kunnen zijn voor hersenen in ontwikkeling. Nu worden in heel Frankrijk mobiele telefoons verboden op alle basisscholen.
De Franse rechters steunen plaatselijke bewonersgroeperingen die willen dat de zendmasten voor mobiele telefoons worden afgebroken. Er wordt gezegd dat de straling van die masten oorzaak is van slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid en kanker onder de bewoners in de omgeving ervan.
Deze voorvallen zijn voor telecombedrijven overal ter wereld van belang en zullen een steun in de rug vormen voor belangengroepen die zich inzetten voor een striktere regulering van mobiele telefonie, zendmasten en draadloze netwerken.

Andere gezondheidsautoriteiten in de wereld hebben verklaard dat mobiele telefoons veilig gebruikt kunnen worden, hoewel in Groot Brittannië nu ook geadviseerd wordt ze niet door kinderen te laten gebruiken vanwege de elektromagnetische straling en het effect daarvan op de hersenen. De Franse autoriteiten gaan veel verder. Zij stellen dat mobiele telefonie en draadloze netwerken een reële bedreiging vormen voor de gezondheid van kinderen. Om die reden mogen op basisscholen in Frankrijk kinderen jonger dan vijftien jaar geen mobiele telefoon hebben. Toch vinden belangengroepen in Frankrijk deze respons ‘inadequaat’. Zij vinden dat de instantie die het onderzoek heeft gedaan, nog steeds de werkelijke gevaren van de straling van mobiele telefonie, draadloze techniek en zendmasten bagatelliseert.
 

BRON: The Time, 27 mei 2009