Moeten astmapatiënten melatonine vermijden?

Er is opnieuw bewijs geleverd dat mensen met zogeheten ‘nachtelijk astma’ beter geen melatoninesupplementen kunnen nemen. In een kleinschalig Amerikaans onderzoek vergeleken wetenschappers de longfunctie en de melatoninegehalten van zeven patiënten met nachtelijk astma, dertien met niet-nachtelijk astma en elf gezonde personen. De eerste zeven dagen hielden de proefpersonen een normaal nacht-dagritme aan. Vervolgens, op de achtste dag, werd om de twee uur de melatoninebloedspiegel gemeten. Patiënten met nachtelijk astma hadden ’s nachts aanzienlijk hogere melatoninespiegels dan gezonde personen. Ook bleek het melatoninegehalte bij dit type astmalijders op een later tijdstip een hoogtepunt te bereiken. En naarmate de melatonine ’s nachts toenam, nam de longfunctie af – een verband dat niet aanwezig was bij de gezonde controlegroep of de niet-nachtelijk-astmapatiënten. 2
 

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: Deze bevindingen suggereren dat melatonine de aandoening kan verergeren en dat hogere melatoninebloedspiegels samengaan met een verergering van de klachten van nachtelijk astma. Als het waar is dat hogere melatoninespiegels nachtelijk astma verergeren, doet meer melatonine in de vorm van supplementen de zaak meer kwaad dan goed.
Melatoninesupplementen zijn niet zo populair en in Nederland zijn ze minder gemakkelijk te krijgen dan in de Verenigde Staten, maar via internet of per postorder kun je ze wel bestellen. Niettemin kunnen we melatonine bevattende pilletjes beter vermijden en op z’n minst de astmasymptomen goed in de gaten houden, totdat er meer bewijs komt en het verband duidelijk is.
2 J Allerg Clin Immunol, 2003; 112: 513-7