Mogelijk verband tussen psychedelica en een verbeterde hartgezondheid

Paddo’s worden beschouwd als een ‘doorbraaktherapie’ in de behandeling van depressie, LSD is in onderzoek naar voren gekomen als een mogelijke manier om pijn te verminderen en MDMA-ondersteunde therapie wordt ingezet in de behandeling van PTSS.

En dat is nog niet alles. Begin 2021 bleek uit een analyse van de National Survey on Drug Use and Health van de Verenigde Staten dat degenen die minstens één keer in hun leven een psychedelisch middel hebben geprobeerd, een hogere kans hebben op een algehele goede gezondheid en een lagere kans op overgewicht. Bovendien hadden de respondenten uit dit onderzoek in 2020 een lagere kans op een hartaandoening, zoals hoge bloeddruk.

Deze uitkomsten zetten onderzoekers ertoe aan om verder te graven en zij ontdekten dat klassieke psychedelica, zoals DMT, ayahuasca, LSD, mescaline, peyote of psilocybine, een positieve invloed kunnen hebben op de gezondheid van het hart. Mensen die minstens één keer in hun leven psychedelica hadden geprobeerd, hebben een lagere kans op hartaandoeningen en lagere kansen op diabetes. Dit resultaat bleef staan, ook toen onderzoekers controleerden op leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ras, gezinsinkomen, opleidingsniveau en drugsgebruik.

Toch staan de resultaten niet onomstotelijk vast, want ook depressie, angst en andere psychische problemen zijn nauw verbonden met de cardiovasculaire gezondheid en het kan zijn dat psychedelica een indirecte invloed hebben op de fysieke gezondheid doordat de geestelijke gezondheid verbetert.

Voorlopig blijven de potentiële langetermijneffecten van psychedelica op de cardiovasculaire gezondheid dus voor een groot deel een mysterie, maar er is volgens de onderzoekers wel degelijk aanleiding om verder te graven.

Bron: Scientific Reports. 2021;11:14427