Mond-op-mondbeademing kus des doods voor hartpatienten

Wie iemand anders ziet met waarschijnlijk een hartaanval, zal meestal mond-op-mondbeademing proberen. Toch is dat zo’n beetje het ergste dat u kunt doen, omdat de sterftekans er dramatisch veel groter door wordt. De reden is dat wanneer u aan het beademen bent, u geen hartmassage op de borst kunt geven. En dat laatste is nu juist de enige levensreddende handeling die in deze extreme situatie enig kans van slagen heeft.
In verschillende onderzoeken is gebleken dat hartmassage de effectiefste techniek is, maar nog steeds wordt in de richtlijnen aanbevolen gedeeltelijk mond-op-monbeademing toe te passen bij de reanimatie van een hartaanvalpatiënt. Waarom? Wellicht omdat in de medische wereld alle levensbedreigende situaties op dezelfde manier behandeld worden. Maar elke situatie is natuurlijk anders, ook al lijkt de toestand van de ene patiënt op die van de andere. Wie bijna verdronken is of een overdosis heeft gehad, lijkt oppervlakkig gezien op een patiënt met een hartaanval. Maar er is een groot verschil. In de eerstgenoemde gevallen ademt de patiënt meestal niet meer, zodat mond-op-mondbeademing in combinatie met hartmassage zeker de beste keuze is. Maar de meeste patiënten met een hartaanval ademen nog steeds lichtjes, of snakken naar adem, zodat mond-op-mondbeademing niet alleen overbodig is maar zelfs de sterftekans kan doen toenemen1.
1Lancet, 2007; 369: 882-884