Mondkanker door mondwater

Mondspoelmiddelen op basis van alcohol zijn wellicht een oorzaak van mondkanker, zo blijkt uit onderzoek. Het risico blijkt onder rokers en drinkers zelfs negen keer zo groot te worden als normaal. Het tweekoppige onderzoeksteam van de Dental School aan de University of Melbourne in Victoria, Australië, vindt dat tandartsen niet langer spoelmiddelen, zoals Listerine, moeten adviseren, en zelfs dat deze producten van de markt gehaald moeten worden.

Na een review van de literatuur over mondkanker en alcoholbevattende mondwaters zijn de onderzoekers er namelijk van overtuigd geraakt dat er ‘voldoende bewijzen’ zijn dat door het gebruik van dit soort producten het risico van kanker toeneemt. Uit hun onderzoek, dat 3200 proefpersonen omvatte, bleek het risico negen keer zo groot te worden onder rokers en vijf keer zo groot onder drinkers, wanneer zij mondwater gebruikten. Aangenomen wordt dat de ethanol in het mondwater nicotine en andere kankerverwekkende stoffen helpt het weefsel van de mond binnen te dringen. Ethanol kan ook worden omgezet in acetaldehyde, nog een bekende kankerverwekkende stof.