Narcistische trekjes verdwijnen met ouder worden

Nieuw Amerikaans onderzoek geeft aan dat jongere mensen de neiging hebben om meer met zichzelf bezig te zijn dan ouderen. Deze trend, zo menen de onderzoekers, geldt voor alle generaties in de afgelopen eeuw.

Mannen meer op zichzelf gericht dan vrouwen

De onderzoekers bestudeerden narcisme onder 747 deelnemers geboren tussen 1923 en 1969. Zij werden via persoonlijkheidsonderzoeken gevolgd vanaf hun 13e tot 77e levensjaar. Sommigen werden zelfs meer dan 70 jaar gemonitord. Van de deelnemers was ongeveer driekwart vrouwen. De onderzoekers vonden dat mannen meer op zichzelf waren gericht dan vrouwen.

Voorgaande generaties narcistischer

De onderzoekers ontdekten ook dat de voorbije generaties eigenlijk iets meer narcistisch waren toen ze jonger waren dan degenen die later geboren zijn. Dit verschil was het duidelijkst bij degenen die na 1930 geboren werden. De generatie die werd geboren tijdens crisis van de jaren dertig en die in de vroege jaren vijftig de jonge volwassenheid bereikte, bleek op haar beurt weer egocentrischer dan de zogenaamd navelstarende babyboomers die de volwassenheid in de jaren zestig bereikten.

Slotsom

In algemene zin constateerden de wetenschappers dat de meer problematische vormen van narcisme, zoals overgevoeligheid en eigenzinnigheid, gedurende het vorderen van de leeftijd minder worden. Mogelijk maken de onvermijdelijke levenslessen de meeste mensen na verloop van tijd wat nederiger, aldus de onderzoekers.

 

Psychol Aging. 2019 Dec;34(8):1109-1123