Niet-gevaccineerde kinderen hebben minder kans op autisme en ADHD

Kinderen die nog nooit zijn gevaccineerd, hebben ongeveer 50 procent minder kans op het ontwikkelen van autisme en ADHD, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Het percentage autisme is ongeveer 0,84 procent onder niet-gevaccineerde kinderen tegen 1,69 procent in de algemene bevolking. Ook ADHD komt bij hen ongeveer twee keer zo weinig voor als gemiddeld in de VS.

In de niet-gevaccineerde groep uit het onderzoek kreeg zelfs geen enkel kind ADHD. Het onderzoek volgde 3.324 kinderen, geboren tussen 2008 en 2019, die zorg ontvingen in een privékliniek (Integrative Pediatrics) in Portland, Oregon.

2.763 van deze kinderen hadden tussen de 1 en 40 verschillende vaccinaties gekregen. Hun gezondheid werd vergeleken met 561 kinderen die geen vaccinaties hadden gekregen.

Onderzoekers van het Institute for Pure and Applied Knowledge in Pittsburgh controleerden beide groepen op alle bekende reacties op vaccinaties, zoals vastgesteld door de Amerikaanse CDC’s (centra voor ziektepreventie en -bestrijding), en daarnaast hielden zij het aantal kliniekbezoeken bij.

Het percentage kliniekbezoeken was het hoogst onder de kinderen die de meeste vaccins hadden gekregen, en een paar van de vaakst gemelde problemen waren onder meer bloedarmoede en luchtweginfecties, waaronder verkoudheid en griep.

Ontwikkelingsstoornissen, zoals op het gebied van spraak, toevallen, leervermogen en sociale interactie, kwamen ook vaker voor bij de gevaccineerde groep. De cijfers in beide groepen waren echter erg laag, en ver onder het nationale gemiddelde. Dit kan komen doordat de kliniek zorgt voor spreiding van de vaccinaties, maar ook door de snelle reactie van ouders zodra ze de eerste tekenen zien van leerproblemen.

De onderzoekers meldden dat de genetische en familiegeschiedenis in beide groepen vergelijkbaar waren en elke groep bevatte ongeveer evenveel jongens als meisjes. Hun bevindingen weerspiegelen die van een onderzoek uit 2017, dat vaststelde dat gevaccineerde kinderen, vergeleken met niet-gevaccineerde, vijf keer zoveel kans hadden op leermoeilijkheden en vier keer zoveel kans op autisme.

Bron: Int J Environ Res Public Health, 2020; 17: 8674