Niet iedereen heeft voldoende gezondheidsvaardigheden

Ruim één op de drie Nederlanders blijkt lage gezondheidsvaardigheden te hebben, dit blijkt uit cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Aan het onderzoek deden 668 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel mee. Het panel bestaat uit zo’n 12000 mensen van 18 jaar en ouder. De cijfers laten zien dat 36,4 procent van de Nederlandse bevolking lage gezondheidsvaardigheden hebben, met alle gevolgen van dien. Zo blijken mensen die lage gezondheidsvaardigheden hebben, bijvoorbeeld vaker fouten te maken bij de inname van geneesmiddelen. Tevens heeft deze groep moeite met het begrijpen van de informatie die een zorgverlener verstrekt en kunnen zij minder goed omgaan met ziektes.

Een onvoldoende

Ook heeft een deel van de Nederlandse bevolking onvoldoende vaardigheden, namelijk 9,5 procent. Bij de overige 26,9 procent zijn de vaardigheden beperkt. Deze vaardigheden zijn echter wel van groot belang. Door het hebben van voldoende gezondheidsvaardigheden, bent u in staat om informatie te verkrijgen én begrijpen over uw gezondheid. Daarnaast helpt het u deze informatie te beoordelen en bij het maken van keuzes op het gebied van uw gezondheid of de gezondheid van bijvoorbeeld uw kind of partner.

De rol van zorgverleners

Het blijkt dat met name mannen, 65-plussers, mensen die hun gezondheid als slechter beoordelen en mensen met een lager opleidingsniveau lage gezondheidsvaardigheden hebben. Wanneer sprake is van lage gezondheidsvaardigheden kan de zorgverlening hier rekening mee houden door op een andere manier te communiceren. Dit is met name aan te raden als een aandoening wat complexer is.

Bron: Nivel