Nieuw psoriasismiddel in opspraak door virus

Er is een nieuw middel voor psoriasis, Raptiva (efalizumab), waarvoor inmiddels een waarschuwing is uitgegaan. Er zijn namelijk vier mensen overleden die het middel gebruikten en daardoor een gevaarlijke neurologische infectie kregen, progressieve multifocale leuko-encephalopathie (PML) genaamd. De geneesmiddelenautoriteiten denken dat het middel aanleiding is geweest voor de infectie.
In geen van de veiligheidstrials die voor het middel gedaan zijn in 2003, kwam PML naar voren als een probleem. In Nederland is er tot nu toe één melding van bacteriele meningitis binnengekomen en geen melding van PML op dit middel. Toch is in Amerika evenals in Nederland de fabrikant inmiddels verplicht in de bijsluiter duidelijke waarschuwingen voor de verschijnselen van PML te vermelden.
De FDA (Food and Drug Administration) in Amerika kreeg drie meldingen van overlijden dat zeker door Raptiva veroorzaakt was, en één melding waarbij de link waarschijnlijk was. Het betrof personen in de leeftijd van 47 tot 73 jaar en geen van allen gebruikten andere middelen die het immuunsysteem onderdrukten. Alle patiënten die Raptiva gebruiken, worden geïnstrueerd te melden wanneer zij bepaalde tekenen vertonen, zoals ongewone slapte, coördinatieproblemen, stoornissen van het gezichtsvermogen, spraakvermogen of persoonlijkheidsveranderingen. Dat zijn allemaal vroege symptomen van PML.
Voor PML is er geen screening, en ook geen behandeling.

BRONNEN: FDA website, farmacotherapeutisch kompas, Apothekersnieuws.nl