Nieuw ‘wondermiddel’ tegen prostaatkanker toch niet zo geweldig

Nieuw ‘wondermiddel’ tegen prostaatkanker toch niet zo geweldig
Het leek een geweldig nieuw wondermiddel tegen gevorderde prostaatkanker: cabozantinib. Het werd in april goedgekeurd door de FDA, de Amerikaanse toezichthouder op geneesmiddelen. Maar nog geen twee maanden later ontdekte een onafhankelijk onderzoeksteam dat het niet beter is dan de middelen die al op de markt zijn.
Cabozantinib zorgt dat patiënten één of twee maanden langer in leven bleven. Maar dat doen de oudere medicijnen tegen prostaatkanker ook, zeggen onderzoekers van de Medische Universiteit van Wenen.
Ze waren verbaasd over hun bevindingen, vooral omdat het middel zo veelbelovend leek in eerdere trials. Daarin leek het dat het medicijn het voortschrijden van prostaatkanker vertraagde en de kwaliteit van leven van de patiënten verbeterde. Maar deze trials werden slechts bij kleine groepen patiënten uitgevoerd. De voordelen verdwenen toen het middel bij meer dan 1000 prostaatkankerpatiënten werd getest.
De FDA had het nieuwe middel toegelaten op basis van eerdere proeven, waarbij slechts 330 patiënten waren betrokken. Vergeleken met een bestaand middel verdubbelde het de levensverwachting van de patiënten: die werd 7,4 in plaats van 3,8 maanden. Maar 40 procent van de proefpersonen klaagde over ernstige bijwerkingen zoals buikpijn, diarree, misselijkheid en pleurale effusie (vochtophoping tussen de borstvliezen).
Bron: Journal of Clinical Oncology, 2016; 34(25): 2598-60