Omstreden middel hydroxychloroquine helpt niet tegen Covid-19

In de eerste maanden van de corona-epidemie werd het reuma- en malariamedicijn hydroxychloroquine gepromoot als middel tegen een Covid-19-infectie. Maar nieuwe onderzoeken laten andere resultaten zien.

In de politiek en maatschappij is dit inmiddels wellicht het meest omstreden middel. De Amerikaanse president Donald Trump ziet het als hét wondermiddel tegen het coronavirus. En de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is ervan overtuigd dat het hem heeft genezen.

In de eerste laboratoriumstudies leek hydroxychloroquine ook te helpen. Veel ziekenhuizen gaven daarom het middel aan hun patiënten. Andere ziekenhuizen besloten om eerst verder onderzoek af te wachten.

UMC Amsterdam heeft nu gemeld dat uit de resultaten in negen Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat hydroxychloroquine niet helpt tegen Covid-19. Deze uitkomst komt overeen met een grote internationale studie waaruit eveneens blijkt dat het middel niet werkt. Covid-19-patiënten die in ziekenhuizen met hydroxychloroquine werden behandeld, zijn niet hierdoor niet beter geworden.

Deze nieuwe studie biedt volgens de Nederlandse onderzoekers zekerheid, omdat er geen sprake is van indicatie-bias. Een indicatie-bias zou kunnen ontstaan wanneer artsen sommige mensen wel en sommige mensen niet behandelen, bijvoorbeeld omdat zij complicaties verwachten. Dat kan de onderzoeksresultaten beïnvloeden. In de Nederlandse studie zijn de uitkomsten van ziekenhuizen met elkaar vergeleken, waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn.

Bron: www.umc.nl