Onderzoek naar werking van hydrochloroquine bij COVID-19

De eerste resultaten van een onderzoek naar de werking van geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 infecties zijn onlangs gepubliceerd door Oxford University Press. In deze studie is gekeken naar medicatie die bij de behandeling van SARS al effectief is gebleken, maar minder schadelijke bijwerkingen heeft.

Het coronavirus COVID-19 brak voor het eerst uit in Wuhan (China) en verspreidde zich vervolgens wereldwijd. Chloroquine is sporadisch gebruikt bij de behandeling van COVID-19 infectie. Hydroxychloroquine heeft hetzelfde werkingsmechanisme als chloroquine, maar dankzij het meer aanvaardbare veiligheidsprofiel is het het voorkeursgeneesmiddel voor de behandeling van malaria en auto-immuunziekten.  

Onderzocht is of het immunomodulerende effect van hydroxychloroquine ook nuttig kan zijn bij het beheersen van de cytokinestorm – dat is een mogelijk fatale ontstekingsreactie  die in de late fase optreedt bij ernstig zieke en met COVID-19 geïnfecteerde patiënten. Momenteel is er geen bewijs voor de effectiviteit van het gebruik van hydroxychloroquine bij COVID-19 infectie. 

Effectiviteit onderzocht door vijf doseringsschema’s 

De farmacologische activiteit van chloroquine en hydroxychloroquine werd getest met COVID-19 geïnfecteerde Vero-cellen. Fysiologisch gebaseerde farmacokinetische modellen (PBPK) werden voor beide geneesmiddelen afzonderlijk geïmplementeerd door hun in vitro gegevens te integreren. Met behulp van de PBPK-modellen werden hydroxychloroquine-concentraties in longvloeistof gesimuleerd onder vijf verschillende doseringsschema’s om de effectiviteit te onderzoeken, rekeninghoudend met het veiligheidsprofiel van het geneesmiddel. 

Hydroxychloroquine bleek krachtiger te zijn dan chloroquine om COVID-19 in vitro te remmen. 

Hydroxychloroquine  

Hydroxychloroquine is een medicijn dat wordt gebruikt voor de preventie en behandeling van malaria, vooral voor chloroquine-gevoelige malaria. Andere toepassingen zijn onder meer de behandeling van reumatoïde artritis en lupus. Bijwerkingen zijn onder meer hartritmestoornissen, sterke verlaging van de bloedsuikerspiegel. Hiermee dient extra rekening te worden gehouden gezien de verhoogde risicogroepen van COVID-19 (hart- en vaatziektepatiënten en diabetespatiënten). 

Chloroquine 

Chloroquine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de preventie en behandeling van malaria. Chloroquine onderdrukt het immuunsysteem en wordt daarom ook gebruikt bij de bestrijding van auto-immuunziekten zoals reumatische artritis en lupus. Bijwerkingen zijn onder meer zichtvermindering bij gebruik over langere periodes, hartritmestoornissen, psychische stoornissen zoals angst en slapeloosheid, hoofdpijn, vermindering van het gehoor.  

Begrippenlijst:

Vitro: letterlijk ”in glas”.Extern gekweekte lichaamcellen. Bijvoorbeeld in een reageerbuis of petrisschaal.
Verocellen: een doorlopende lijn van gekweekte cellen van Apen Nieren en gewassen rode bloedcellen van schapen.
Farmacologische activiteit: de werking van een geneesmiddel.

BRONNEN: 

Clin Infec Dis Soc of America, march; 2020
Pharmacotherapeutisch kompas
Bijsluiters Hydroxychloroquine en Chloroquine geneesmiddelen