Ongestoord ademen: de Buteykotechniek helpt echt

Voor astmatische mensen kan de ademhalingstechniek van Buteyko werkelijk van dienst zijn, zo blijkt uit een klinisch trial in Engeland3. Patiënten die de techniek toepasten, konden hun luchtwegverwijders afschaffen, werden gezonder en konden hun dosis inhaleerbare corticosteroïden verlagen. Van de twintig patiënten die de ademhalingstechniek van Buteyko gingen toepassen, konden er acht hun dosering corticosteroïden verlagen met 75 tot 100 procent en drie met 25 tot 50 procent. De techniek werd vergeleken met de yoga-ademhalingsmethode pranayama en met een placebo. Deze gaven beide geen significante resultaten.
De trial, die aan de Universiteit van Nottingham is uitgevoerd, is het eerste wetenschappelijke onderzoek naar Buteyko bij astma. De deelnemers kregen de techniek aangeleerd door Lifesource Ltd4.
3Thorax, 2003; 58: 1-6
4www.lifesource.co.uk