injectienaald vaccinatie

Onnodige angst voor rode hond

In 2017 was er geen enkel geval van rubella (rodehond) in het Verenigd Koninkrijk. Toch werd de diagnose minstens 532 keer gesteld, en dat werd gebruikt om te pleiten voor deelname aan het BMR-vaccinatieprogramma.

De artsen die de diagnose rodehond stelden, hadden dat officieel gemeld. Daarom werden die gevallen toegevoegd aan de cijfers van de gezondheidsinstanties. Maar uit speekselonderzoek bleek later dat het steeds om een verkeerde diagnose ging.
Onderzoeker Peter Johnson ontdekte dit toen hij de gezondheidsregisters van de Britse overheid onderzocht.

Bron: Public Health England, Rubella notifications and confirmed cases, 23 november 2018