Oordruppels op kruidenbasis kunnen de oorpijn verlichten

Er is nieuw bewijs geleverd dat oordruppels op basis van kruiden het beter doen dan antibiotica en de andere gebruikelijke behandelingen om de pijn bij acute oorontsteking bij kinderen te verlichten. In totaal 171 kinderen met acute otitis media (middenoorontsteking) kregen willekeurig een van de vier behandelingen: drie dagen achtereen driemaal daags oordruppels op kruidenbasis; oordruppels op kruidenbasis plus een oraal antibioticum (amoxicilline); verdovende oordruppels ; en verdovende oordruppels plus oraal amoxicilline.
Het gemiddelde oorpijnniveau daalde naar schatting van zowel ouders als kinderen met 96 procent bij de kinderen die alleen oordruppels op kruidenbasis kregen, maar daalde met slechts 91 procent bij de kinderen die oordruppels op kruidenbasis plus antibiotica kregen.2
Ongeveer 90 procent van alle kinderen heeft voor het zevende levensjaar ten minste eenmaal last van een middenoorontsteking. Hoewel virale infectie en allergie meestal de oorzaak zijn van deze aandoening, is middenoorontsteking nog steeds en het vaakst de aanleiding voor kinderen een antibioticarecept uit te schrijven. De kruidendruppels in dit onderzoek, op basis van olijfolie, bevatten knoflook, koningskaars, Calendula (goudsbloem) St. Janskruid, lavendel en vitamine E. Ouders die zich zorgen maken om antibiotica-resistentie, zouden dit alternatief en soortgelijke methoden ter verzachting van de pijn bij kinderen met middenoorontsteking nader kunnen onderzoeken.
2 Pediatrics, 2003; 111: 574-9