Overgewicht toch niet zo riskant

Al heel lang waarschuwen artsen ons tegen overgewicht. Het kan tot allerlei problemen leiden, inclusie diabetes en hart- en vaatziekten, zo werd ons verteld. Nu lijkt dat opeens allemaal niet zo simpel te zijn. Uit een nieuw onderzoek is namelijk gebleken dat het aantal sterfgevallen met een verband met overgewicht veel lager is dan eerder werd aangenomen, en dat mensen met ernstig ondergewicht dezelfde gezondheidsrisico’s lopen. Volgens dit nieuwe Amerikaanse onderzoek zijn er in 2000 112.000 Amerikanen overleden als direct gevolg van hun overgewicht. Dat is veel minder dan de 414.000 die uit een ander onderzoek kwam voor datzelfde jaar en de 280.000 die geschat was voor 199113.
Dit veranderde inzicht lijkt bevestigd te worden door een ander onderzoek aan hetzelfde Amerikaanse instituut. Daarvan luidde de conclusie dat ‘hoewel mensen met overgewicht nog steeds een verhoogd risico hebben ten opzichte van slanke personen, die verhoging veel minder drastisch is dan in de voorgaande decennia werd gedacht’.14
Dus… wat kan er in vredesnaam gebeurd zijn, waardoor overgewicht opeens minder risicovol is geworden? Is de aard van dik zijn minder ernstig geworden? Of is dit weer zo’n voorbeeld van het feit dat we de waarschuwingen van onze medische raadsheren altijd met een grote korrel zout moeten blijven nemen?
13 J Am Med Assoc, 2005; 293: 1861-1867
14 J Am Med Assoc, 2005; 293: 1868-1874