Pesticiden als oorzaak van ADHD?

De alarmerende toename van ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) bij onze kinderen zou wel eens het gevolg kunnen zijn van ons scheutige gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Studies in het verleden hebben al aangetoond dat bestrijdingsmiddelen, ofwel pesticiden, kunnen bijdragen aan hyperactiviteit en cognitieve stoornissen bij dieren. Nieuw onderzoek aan de universiteiten van Montreal en Harvard heeft deze effecten ook aan kunnen tonen bij kinderen. Een aantal van de onderzochte 1139 kinderen was afkomstig uit stedelijk gebied waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat niet alleen de lucht (met name op het platteland, vanwege de landbouw) die we inademen maar ook het voedsel dat we eten verontreinigd is met pesticiden, met name organische fosfaten.

Bron: Pediatrics, 2010; doi: 10.1542/peds.2009-3058