Pijnbestrijding: massage net zo goed als pijnstillers

Na een grote operatie geven artsen automatisch pijnstillers als de patiënt pijn heeft. Maar uit een nieuw onderzoek is gebleken dat massage even effectief is en veel veiliger. Een groep van 605 patiënten die een grote operatie hadden ondergaan en die daarna meer dan vier dagen lang veel pijn hadden, meldden significante verbetering na een massage. De patiënten kregen ofwel de standaard behandeling met pijnstillers, ofwel een massage van twintig minuten, ofwel vijf dagen lang een rugmassage na de operatie. In beide massagegroepen werd een grotere afname van pijn en ongemak gemeld dan in de geneesmiddelengroep8.

8Arch Surg, 2007; 142: 1158-67