Positief ingestelde mensen leven langer

Amerikaanse onderzoekers hebben aangetoond dat de kans om 85 jaar of ouder te worden groter is voor optimisten dan voor pessimisten.

Optimisme is een psychologisch trekje waardoor iemand verwacht dat er in algemene zin vooral goede dingen zullen gebeuren. Een optimist heeft het gevoel dat hij de regie heeft over zijn leven. Daarom ziet hij ook de toekomst positief in.

Levensverwachting

Eerdere studies hebben volgens het Amerikaanse onderzoeksteam al aangetoond dat optimisten minder snel chronische ziektes krijgen of vroegtijdig overlijden. De uitkomsten van dit nieuwe onderzoek bewijzen dat optimisten 11 tot 15 procent meer kans hebben op een langer leven dan mensen die minder positief in het leven staan. Bovendien vermeerdert een positieve grondhouding de kans op het bereiken van een hoge leeftijd, dat wil zeggen 85 jaar of meer, met anderhalve keer.

Cohorten

In het onderzoek werden data van verpleegsters en veteranen gebruikt. De vrouwen werden over een periode van tien jaar werden gevolgd (van 2004 tot 2014) en de mannen over een periode van dertig jaar (van 1986 tot 2016). Beide cohorten vulden aan het begin van het onderzoek vragenlijsten in. De groepen lijken beperkt in samenstelling, maar juist in de jarenlange looptijd zit de kracht van het onderzoek.

Omgevingsfactoren geen invloed

Sociaaleconomische status, gezondheid en leefstijl zoals roken, alcohol en voedsel hadden geen impact op de resultaten.
De onderzoekers constateren dat optimisme voor ouderen een belangrijke psychosociale gemoedstoestand is. Zij hopen daarom dat de zorgsector op de uitkomsten van het onderzoek kan inspelen.

Bron: Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Sep 10;116(37):18357-18362