Probleemkind? Visolie verbetert gedrag!

Agressief en antisociaal gedrag bij kinderen kunt u tegengaan met omega 3-visolie. Het is het ultieme voedsel voor de hersenen, dat een grote impact op kinderen kan hebben, vooral kinderen die niet gezond eten, zeggen onderzoekers.
Het was al bekend dat visolie goed is voor volwassenen die crimineel of agressief gedrag vertonen, maar hoofdonderzoeker Adrian Raine van de Universiteit van Pennsylvania wilde weten of de supplementen hetzelfde doen voor kinderen met agressief of antisociaal gedrag.
De onderzoekers gaven vijftig kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar een halfjaar lang dagelijks een drankje met 1 gram omega 3. Een andere groep van vijftig kinderen kreeg hetzelfde drankje, maar zonder de visolie.
Na een halfjaar vertoonden beide groepen minder agressief en antisociaal gedrag, maar alleen bij de omega 3-groep zette deze verbetering door: na een jaar had deze groep 42 procent minder op anderen gericht probleemgedrag, zoals agressie, en 62 procent minder op zichzelf gerichte gedragsproblemen, zoals depressie, angst en teruggetrokkenheid.
Raine zegt dat hij in eerder onderzoek had ontdekt dat kinderen die op driejarige leeftijd een slechte voedingstoestand hadden, vaker antisociaal en agressief gedrag vertoonden als ze acht jaar oud waren.
Bron: Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2015; 56(5): 509