Psoriasis: meer kans op een hartaanval?

Mensen met de chronische huidaandoening psoriasis hebben vier keer zoveel kans om een hartaanval te krijgen, met name als ze nog geen veertig zijn, zo beweren onderzoekers.
Jonge mensen met een ernstige vorm van psoriasis lopen het meeste risico, maar dat risico neemt af naarmate de psoriasispatiënt ouder wordt of als het om een milde vorm van psoriasis gaat. Een man van zestig met een milde vorm van psoriasis heeft een risicofactor van 1,0, wat hetzelfde is als het risico voor de algemene bevolking – met andere woorden, totaal geen verhoogd risico.
Wetenschappers weten niet zeker wat het verband is, maar men denkt dat het te maken kan hebben met de allele HLA-Cw6, die meer voorkomt bij psoriasispatiënten.
Het kan echter ook zijn dat dit verhoogde risico weinig of niets te maken heeft met psoriasis zelf. Mensen die psoriasis hebben, hebben mogelijk meer dan normaal last van de gebruikelijke risicofactoren voor een hartaanval, zoals vetzucht, roken en stress. Helaas beschikten de onderzoekers slechts voor 60 procent van de onderzoeksdeelnemers over gegevens over hun levensstijl, zodat zij niet konden nagaan of dat een factor was die aan het risico bijdroeg.8
8 JAMA, 2006: 296: 1735-1741