Puntje bij paaltje? Acupunctuur halveert voorkomen opvliegers

Acupunctuur kan de frequentie van opvliegers, waar vrouwen in de menopauze aan lijden, halveren.

Onderzoekers hebben acupunctuur bij 209 peri- en postmenopauzale vrouwen getest. Deze groep vrouwen had elke dag last van minimaal vier opvliegers of nachtelijke zweetpartijen.

Minder opvliegers en nachtelijke zweetpartijen

De onderzoekspopulatie onderging binnen een periode van zes maanden twintig acupunctuurbehandelingen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij de helft van de vrouwen die werden onderzocht de hoeveelheid opvliegers en nachtelijke zweetpartijen afnam na slechts drie of vier acupunctuurbehandelingen.

Bijna de helft van de onderzoekspopulatie nam een vermindering van 47 procent waar. Twaalf procent van de onderzoekspopulatie meldde dat de opvliegers bijna helemaal stopten. Bij slechts vier procent werd het probleem juist erger.

Bron: Menopause