Radiologie: een kwestie van interpretatie

Medische screening is niet bepaald een vak vol triomfen. Maar al te veel onderzoeken hebben vals-positieve of vals-negatieve uitkomsten, zoals uit een recent onderzoek blijkt. Hierbij namen honderd clinici in Rusland deel met als specifieke taak pulmonaire tuberculose (tbc) en respiratoire ziekten te diagnosticeren en te behandelen.
Zij kregen vijftig borstfoto’s te zien en maar weinigen waren het erover eens of ze daarop afwijkingen zagen of niet. Daardoor werden er veel ernstige aandoeningen gemist en volgens de onderzoekers waren er zo veel vals-positieve uitslagen dat ongeveer 60.000 mensen onnodige medische behandeling gekregen zouden hebben voor een ziekte die ze niet hadden6.
6BMJ, 2005; 331: 379-382