Risico dementie en overlijden door medicijngebruik ouderen

In een nieuw onderzoek is vastgesteld dat medicijnen met een anticholinerg effect (ook wel parasympathicolytica of muscarinereceptorantagonisten) bij ouderen de kans op cognitieve achteruitgang en op overlijden verhogen. Deze middelen vind je in vele medicijngroepen, van hoestdranken tot antiparkinsonmiddelen. De gevaarlijkste vind je onder de antidepressiva, slaapmiddelen, blaasmedicatie en antihistaminica (bij allergie of COPD).

De onderzoekers beoordeelden meer dan tachtig veelgebruikte geneesmiddelen op hun anticholinerge effect en gaven ze een score van nul tot drie. Ze volgden dertienduizend 65-plussers gedurende twee jaar en ontdekten dat 20 procent van diegenen die een middel met een hoge score gebruikten – of een combinatie van middelen – binnen twee jaar overleed. Onder diegenen die middelen zonder anticholinergisch effect namen, was dat percentage 7.

Voor elk extra punt op de scorelijst nam het risico dat de patiënt overleed toe met 26 procent. Proefpersonen die een combinatie van twee of meer anticholinergica gebruikten die opgeteld een score van vijf of meer had, vertoonden ook een afname van cognitieve vaardigheden, zo bleek uit het onderzoek.

Bron: J Am Geriatr Soc, 2011; 59: 1477-1483