Ritalin wellicht oorzaak van abnormale hersenfunctie

Ritalin, dat op grote schaal gegeven wordt aan kinderen met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), heeft misschien negatieve bijwerkingen op de ontwikkeling van de hersenen. Ritalin (methylfenidaat) is een stimulerend middel dat lijkt op amfetamine en cocaïne. Bij kinderen met ADHD blijkt het een paradoxaal effect te hebben, ze worden er namelijk rustiger van.
Maar wellicht tegen een hoge prijs, zo komt uit nieuw onderzoek naar voren. De opzet van het onderzoek was na te gaan welke effecten het middel had op de hersenen van ratten. Het bleek dat het gebieden van de hersenen veranderde die een functie hebben bij de executieve functies (gedragscontrolefuncties) van de hersenen, bij verslaving en eetlust, sociale relaties en stress. Het goede nieuws is dat de ratten weer herstelden naarmate ze langer van het middel af waren, zo merkten de onderzoekers op.
Hoewel het verband tussen effecten bij dieren en mensen niet direct is, reageerden de ratten op soortgelijke wijze als mensen als ze voor het eerst Ritalin kregen. Ze vielen af, wat ook vaak gebeurt bij kinderen die het middel net krijgen.
De conclusie van de onderzoekers luidt dat, gezien het feit dat de ratten hun gezonde mentale mogelijkheden al snel herwonnen, het middel maar voor een korte periode gebruikt zou moeten worden in plaats van jarenlang, zoals nu gebeurt5.
5J Neurosci, 2007; 27: 7196-7207