Samenhang tussen HVT en borstkankerrisico

Het meest gangbare type hormoonvervangende therapie (HVT) – een combinatie van oestrogeen en progestageen – verhoogt het risico op borstkanker met wel 80 procent, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Het risico neemt toe naarmate vrouwen langer HVT krijgen, maar het risico neemt ook snel weer af na het stoppen met de behandeling.

Onderzoekers van de Britse Universiteit van Nottingham zeggen dat het risico hoger is dan de schatting uit een eerdere studie, hoewel het varieert, afhankelijk van de verschillende soorten HVT en de duur van de behandeling.

De onderzoekers, die 98.611 vrouwen met borstkanker die HVT kregen vergeleken met 457.498 gezonde vrouwen, vonden een 15 procent hoger borstkankerrisico bij vrouwen die alleen oestrogeen gebruikten, en een 79 procent hoger risico onder vrouwen die oestrogeen en progestageen gebruikten.

Het risico verdween echter nagenoeg bij vrouwen die waren gestopt met de oestrogeentherapie, terwijl bij degenen die waren gestopt met de combinatietherapie het risico zelfs jaren later nog steeds 16 procent verhoogd was.

Bron: BMJ, 2020; 371: m3873