Schadelijke stoffen in vis oorzaak hartritmestoornissen

Eet u gezond, maar hebt u last van hartritmestoornissen? Dat komt misschien door de vis die u eet. Veel vis is verontreinigd door olievervuiling, en die olie bevat een schadelijke stof die invloed heeft op uw hart.
Deze stof heet fenantreen: dat is een polycyclische aromatische koolwaterstof (pak). Wetenschappers hebben eerder al een verband aangetoond tussen paks en kanker, maar nu heeft een team van de Stanford Universiteit ontdekt dat deze paks ook toxisch zijn voor ons hart. De pak veroorzaakt een onregelmatige en zwakkere samentrekking van de hartspier.
De stof is bij testen aangetroffen in blauwvin- en geelvintonijn en bij makreel. De fenantreen in de vis was afkomstig van gelekte ruwe olie, maar komt ook voor in vervuilde grond, regenwaterafvoeren, verlaten industrieterreinen en in de lucht.
Sci Rep, 2017; 7: 41476; doi: 10.1038/srep41476