Serevent

Het verhaal tot nu toe luidt als volgt: Serevent (salmeterol) is een bèta-agonist in een inhalator voor mensen met astma. Nadat het medicijn toegelaten werd, vonden er zo snel al sterfgevallen plaats die met dit middel in verband leken te staan, dat de fabrikant, GlaxoSmithKline (GSK), een specifieke trial opzette waarbij het middel met een placebo werd vergeleken. Deze Salmeterol Multicenter Asthma Research Trial (SMART) werd voltooid in december van 1996. Er werden 13.174 astmatici, die tweemaal daags 42 microgram Serevent kregen, vergeleken met 13.179 patiënten, die een placebo kregen.
De onderzoeksresultaten werden echter pas eind 2002 gepubliceerd: zes jaar later. Het middel bleek inderdaad dodelijk voor sommige gebruikers, met name mensen van Afrikaanse afkomst.
Hoe lang was de fabrikant al van deze onderzoeksresultaten op de hoogte voordat ze naar buiten kwamen? En hoeveel mensen zijn er onnodig aan overleden omdat ze niets wisten van de mogelijke gevaren ervan? De Amerikaanse beoordelingscommissie voor voeding en geneesmiddelen, de FDA, maakte zich duidelijk bezorgd over de bevindingen en besloot ‘het te bespreken’ met de fabrikant. Zou het middel verboden worden? In gespannen stilte wachtte de natie af…
En dan nu het vervolg: de besprekingen duurden wel zeven maanden en daarna besloot de FDA … de formulering op het etiket te wijzigen. Deze hardvochtige maatregel moet wel een golf van huivering door de farmaceutische industrie hebben doen gaan. Daar zal het voortaan wel heel duidelijk zijn dat een medicijn voor de patiënt niet dodelijk mag zijn en als het dat wel is, dat dit dan toch zeker op het etiket moet staan.
Uiteraard, aldus de FDA, betekent dit niet dat men dit medicijn niet meer moet gebruiken. Zoals een woordvoerster van GSK zei: ‘Wie abrupt met het medicijn stopt, kan zijn astma daarmee acuut doen verergeren, wat levensbedreigend is.’ Dit dus in tegenstelling tot doorgaan met de medicatie, wat, ehm… levensbedreigend kan zijn.
Patiënten met toenemende of acute astma zouden dit middel überhaupt niet voorgeschreven moeten krijgen. Want dat zou nog eens het noodlot tarten zijn.