Shampoo kan de foetus schaden

Zwangere vrouwen die hun haar wassen met gewone shampoo, kunnen hun ongeboren kind daarmee mogelijk schade berokkenen. Bij onderzoek bleek dat de chemische stof MIT (methylisothiazolinon), die in veel bekende shampoomerken zit, de ontwikkeling van zenuwcellen kan aantasten. De onderzoekers, van de universiteit van Pittsburgh, vrezen dat de stof, die tevens voorkomt in bekende handcrèmes, schade kan berokkenen aan de ongeboren foetus. Tot nu toe hebben ze hun onderzoek alleen nog op ratten gedaan, maar hun angst is dat dezelfde schadelijke gevolgen van toepassing kunnen zijn op de mens.
MIT wordt gebruikt tegen bacteriën die zich prettig voelen in vocht en water. De stof wordt ook in apparaten gestopt die water koel houden en gebruikt in fabrieken die water nodig hebben voor hun productieproces. Daarnaast zit hij dus als conserveermiddel in bekende shampoos en handcrèmes. De onderzoekers ontdekten dat bij langdurige blootstelling aan een kleine hoeveelheid van de stof de ontwikkeling van de uitlopers van zenuwcellen, genaamd dendrieten en axonen, geremd wordt3. Deze zijn nodig voor de communicatie tussen de cellen.
Alle veiligheidsautoriteiten in Europa houden echter vol dat MIT bij de standaardtesten veilig is gebleken en dat er geen aanwijzingen zijn dat hij de placenta (moederkoek) passeert tot in het bloed van de foetus.
3Jaarlijkse vergadering Proceedings of the American Society for Cell Biology, Washington DC, 5 december 2004